ร่วมงานกับเรา

บริษัทรุ่นใหม่ที่พัฒนาที่อยู่อาศัยโดยมุ่งเน้นการทำห้องพักขนาดกว้างขวาง ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่คัดสรรอย่างดี ในราคาที่คุ้มค่าและจับต้องได้ เหมือนทำบ้านให้ตัวเองอยู่ จากประสบการณ์ในด้านงานก่อสร้างกว่า 20 ปี

บริษัทอยู่กันอย่างใกล้ชิด โดยมีนโยบายหลัก คือ

1.ความสบายใจในการทำงาน มีการทำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีต่อบริษัทและเพื่อนร่วมงาน ช่วยเหลือกันและเปิดรับฟังความคิดเห็น

2.โอกาสในการก้าวหน้าและในการพัฒนางานตามความสามารถ ซึ่งบริษัทอยู่ในช่วงขยายกิจการต่อเนื่อง จึงต้องการหาทีมงานรุ่นใหม่ที่ต้องการเติบโตไปด้วยกัน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ กับบริษัท วิถีไทย เรียลเอสเตท จำกัด

สวัสดิการ

 ประกันสังคม

 วันหยุดประจำปีไม่น้อยกว่า 15 วัน/ปี

 ยูนิฟอร์มพนักงาน

 ตรวจสุขภาพประจำปี

 งานเลี้ยงสังสรรค์และท่องเที่ยวประจำปี

 สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลตนเอง IPD & OPD (นอกเหนือจากประกันสังคมไม่คุ้มครอง)

 สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล บิดา-มารดา (กรณีไม่มีบุตร)

 สิทธิ์เบิกค่าเล่าเรียนบุตร

 โบนัสประจำปี (ประเมินรายบุคคลตามความสามารถ)

 โบนัสพิเศษตามอายุงาน

 ห้องพักสวัสดิการพนักงาน

 ฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ

 กีฬาประจำปี และออกกำลังกายประจำสัปดาห์ (โยคะ/มวย/แบตบินตัน/ฟุตบอล)

 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง
รายละเอียดงาน

 •  รับผิดชอบโครงการคอนโดมิเนียม 8 ชั้นทั้งโครงการ - ควบคุมงานโครงสร้าง สถาปัตย์ วางแผนจ่ายงานคนงานรายวันของบริษัทและผู้รับเหมา ให้งานออกมาดี แก้ไขปัญหาหน้างาน ทำเอกสารตรวจสอบงาน checklist ให้ได้งานตามมาตรฐาน 
 • ควบคุมงานให้เสร็จตามแผนงานที่กำหนด ทันเวลา 
 • รับผิดชอบความปลอดภัยในไซท์งาน
 • ควบคุมต้นทุน ทำ stock card ควบคุมวัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไปตามงบประมาณ Budget ที่ตั้งไว้ คุมแรงงานให้มีประสิทธิภาพได้งานคุ้มค่า
 • ควบคุม ตรวจงาน เป็นระบบ จัดการงานได้คุณภาพดีและควบคุมของได้จนถึงส่งมอบงาน ตรวจ defect รับห้อง 
 • ถอดแบบ อ่านแบบ สั่งของ สั่งงานลูกน้องให้งานเรียบร้อย 
 • ดูแลความสะอาดเรียบร้อย ความเป็นอยู่คนงานและผู้รับเหมาทั้งหมดในไซท์และแคมป์ 
 • งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย - โฟร์แมนที่สามารถดูแลจัดการงานก่อสร้างไซต์ได้หลากหลาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี สามารถรับผิดชอบควบคุมงานก่อสร้างคอนโดฯ ได้ทั้งโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ
 • มีประสบการณ์งานก่อสร้างอย่างน้อย 5 ปี มีประสบการณ์งานคอนโดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานได้หลากหลาย ต้องการความก้าวหน้าและพัฒนางานอยู่ตลอด ช่วยเหลืองานอื่นๆในบริษัท
 • คุมงานคนงานบริษัทเองได้ สอนงานให้ทำงานเรียบร้อยเป็นระบบ คุมงาน ตรวจงานผู้รับเหมาได้
 • มีทัศนคติการทำงานที่ดี
วิศวกรสนาม
รายละเอียดงาน

- บริหารจัดการงาน หน้าไซท์งานก่อสร้าง ควบคุม ประสานงานระหว่างโฟร์แมนกับคนงาน เพื่อให้งานก่อสร้างออกมาคุณภาพดีตรงตามกำหนดและสอดคล้องกับงบประมาณ 

- รับผิดชอบโครงการคอนโดมิเนียม 8 ชั้นทั้งหมด 1-2 โครงการขึ้นไป 

- แก้ไขปัญหาหน้างาน เคลียร์แบบจากสำนักงาน ตรวจเช็ค (QC) งานไม่ให้เกิดความผิดพลาด 

- ทำ BOQ Budget และเพื่อกำหนดงบประมาณโครงการและควบคุมปริมาณของระหว่างก่อสร้าง 

- ถอดปริมาณของ สั่งของ วางแผนล่วงหน้า 

- ช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามมอบหมาย งานรีโนเวท ซ่อมแซม เก็บงานในไซท์งานอื่นๆ 

- ดูแลความปลอดภัย ความสะอาดเรียบร้อยทั้งหมด ทั้งไซท์งานและบ้านพักคนงานประจำไซท์ 

- ทำงานตามความรับผิดชอบ - ทำงาน 8.00-17.00 น. 6วัน/สัปดาห์ (อาจมีสลับวันหยุดบ้างตามหน้างาน) โซนนนทบุรี ปทุมธานี - สรรหาและสร้างสรรค์เทคนิคใหม่ๆ ในการนำมาใช้ในก่อสร้างได้

 คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา อายุ 22 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์บริหารงานก่อสร้างเกี่ยวกับคอนโดมิเนียม 2-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ซื่อสัตย์ ดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
 • สามารถบริหาร ทีมงานภายในไซท์ก่อสร้างควบคุมคุณภาพงานได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีมาตรฐานงานที่ดี ส่งงานคุณภาพ 100%
 • ต้องทำงานได้หลากหลายพร้อมกัน เช่น บริหารงานก่อสร้างหน้างาน งานเอกสารรายงาน และงานรับประกับ เก็บ defect พร้อมกันทั้งหมด
 • สามารถเดินทางได้ในโซนปริมณฑล เพื่อประสานงานระหว่าง 2 ไซท์งานขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Autocad ได้ดี
 • มีพฤติกรรมที่ดี และมีทัศนคติในการทำงานที่ดี
 • สามารถทำงานได้อย่างหยืดหยุ่น และชอบทำงานเป็นทีม
เจ้าหน้าที่สโตร์ก่อสร้าง (รายวัน)
รายละเอียดงาน

1.ควบคุมสต็อคทรัพย์สินของบริษัทฯ แต่ละโครงการ(ไซต์งาน) ด้วยความเรียบร้อย 

2.ควบคุมและตรวจสอบการเบิก-จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง 

3.จัดทำสต็อควัสดุสิ้นเปลืองประจำวัน 

4.ดูแลการจัดซื้อวัสดุ การตรวจรับและจัดเก็บวัสดุสิ้นเปลือง 

5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย
 • อายุ 23 - 35 ปี
 • ***มีประสบการณ์การทำงาน สโตร์ก่อสร้าง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป*
 • จบวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา โลจิสติกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้โปรแกรม MS.Excel / MS.Officer / โปรแกรมสำเร็จรูป Mango ในการทำงานได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน อัทธยาศัยดี
วิศวกรระบบไฟฟ้า-สุขาภิบาล
รายละเอียดงาน

1. รับผิดชอบงานระบบโครงการคอนโดมิเนียม 8 ชั้น ทั้งหมด 1-2 โครงการขึ้นไป 

2. บริหารจัดการงาน รับผิดชอบงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาลคอนโดฯ ทั้งโครงการ ควบคุมประสานงานระหว่าง ทีมก่อสร้าง โฟร์แมน วิศวกรไซต์งาน คนงาน,ผู้รับเหมา เพื่อให้งานก่อสร้างออกมาคุณภาพดีตรงตามกำหนด เวลา และงบประมาณ 

3. แก้ไขปัญหาหน้างาน เคลียร์แบบจากสำนักงาน ตรวจเช็ค (QC) งานไม่ให้เกิดความผิดพลาด 

4. ทำBOQ Budget เพื่อกำหนดงบประมาณโครงการและควบคุมปริมาณของระหว่างก่อสร้าง 

5. ถอดปริมาณของ สั่งของ วางแผนล่วงหน้า 

6. ช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามมอบหมาย งานรีโนเวท ซ่อมแซม เก็บงานในไซต์งานอื่นๆ 

7. ดูแลความปลอดภัย ความสะอาดเรียบร้อยทั้งหมด ทั้งไซต์งานและบ้านพักคนงานประจำไซต์ 

8. สรรหา และสร้างสรรค์เทคนิคใหม่ๆ ในการนำมาใช้ในงานก่อสร้างได้ 

9. ทำงาน 8.00 - 17.00 น. 6 วัน/สัปดาห์ (อาจมีสลับวันหยุดบ้างตามหน้างาน) โซนนนทบุรี ปทุมธานี 10. และงานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล
มีความซื่อสัตย์ ดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
สามารถบริหาร ทีมงานภายในไซต์ก่อสร้าง ควบคุมคุณภาพงานได้
มีความละเอียด รอบคอบ มีมาตรฐานงานที่ดี ส่งงานคุณภาพ 100%
ต้องทำงานได้หลายหลายพร้อมกัน เช่น บริหารงานก่อสร้างหน้างาน งานเอกสารรายงาน และงานรับประกัน เก็บ defectพร้อมกันทั้งหมด
สามารถเดินทางได้ในโซนปริมณฑล เพื่อประสานงานระหว่าง 2 ไซต์งานขึ้นไป
สามารถใช้โปรแกรม Autocad, MS office ได้ดี
มีพฤติกรรมที่ดี และมีทัศนคติในการทำงานที่ดี
สามารถทำงานได้อย่างยืดหยุ่น และทำงานภายใต้การกดดันได้ดี
วิศวกรควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
รายละเอียดงาน

1.ตรวจสอบงานก่อสร้างตามมาตรฐานของบริษัทฯ อาทิ วัสดุ คุณภาพงาน วิธีการ ให้เป็นไปตามแบบที่บริษัทฯกำหนด รับผิดชอบ 3-4 โครงการพร้อมกัน 

2.ตรวจจำนวนข้อเสียหาย defect ข้อผิดพลาดที่ผิดไปจากแบบที่วางไว้ 

3.สามารถให้ความเห็นในเรื่องเทคนิคในการก่อสร้าง และความเหมาะสม สวยงานของงานก่อสร้างได้ 

4.ตรวจจำนวนข้อเสียหาย defect ข้อผิดพลาดที่ผิดไปจากแบบที่วางไว้ 

5.จัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้าง ข้อดี ข้อเสีย แนวทางการพัฒนาแก่กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ  

6.จัดทำมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างของบริษัทฯ  

7.วางแผนการเข้าตรวจคุณภาพงานก่อสร้างของบริษัทฯ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 25 - 40 ปี
 • สามารถทำงานวันจันทร์ - เสาร์ ได้
 • สามารถเดินทางได้สะดวก ระหว่างไซท์งาน
 • จบการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา หรือ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง ควบคุมการก่อสร้าง หรือออกแบบ ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการตรวจรับงานก่อสร้าง ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป (หากเป็นการตรวจรับงานก่อสร้างอาคาร เช่น คอนโด จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความสามารถในการอ่านแบบ และตรวจสอบการก่อสร้างตามแบบได้อย่างถูกต้อง
 • มีความเข้าใจในงานก่อสร้าง งานระบบไฟฟ้า-สุขาภิบาล และงานบริเวณเป็นอย่างดี
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และชอบที่จะประสบความสำเร็จ
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (สัญญาจ้าง6เดือน)
รายละเอียดงาน

เข้าประจำสำนักงานขาย ในโซนนนทบุรี-ปทุมธานี (ตามบริษัทมอบหมาย) เวลาทำงาน 9.30-19.00 หยุดวันธรรมดา 

- ประสานงานขาย จัดทำเอกสาร รายงานสนับสนุนเซลส์ ดูแลลูกค้าตลอดจนถึงตรวจรับห้อง โอนห้อง 

- ให้ข้อมูล ประสานงานลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ 

- ประสานงานติดต่อหาลูกค้าใหม่และติดตามผลจากลูกค้าเก่า ให้ข้อมูลดูแลสินเชื่อ งานเอกสารทั้งหมด สัญญา และอื่นๆ 

- สนับสนุน จัดทำงานการตลาด เสนอความคิดเพื่อสนับสนุนงานขายในหลายช่องทาง เช่น ติดต่อ จัดซื้อของใช้ สำนักงาน ดูแลความเรียบร้อย ลงป้ายโฆษณา ดูแลตอบ facebook 

-ช่วยเหลืองานอื่นตามได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • ชอบการทำงานบริการ ประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ทีดี
 • ซื่อตรง ไว้ใจได้ ยึดผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก
 • ทำงานเอกสารได้ในระดับดี ละเอียดรอบคอบ ช่วยเหลืองานอื่นๆ
 • สนับสนุนการตลาดต่างๆ เพื่อพาลูกค้าเข้าชมโครงการ ดูแลจัดการสำนักงานให้เรียบร้อย สวยงามอยู่เสมอ
 • สามารถเดินทางระหว่างสาขาในบริเวณนนทบุรี-ปทุมธานีได้สะดวก

ติดต่อ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (กลุ่มงานสรรหา)

บริษัท วิถีไทย เรียลเอสเตท จำกัด

 69/56 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

หมายเหตุ : ทำงานวันจันทร์-เสาร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์) ตามที่บริษัทกำหนด

ร่วมงานกับเรา
ชื่อ-นามสกุล
E-mail
เบอร์ติดต่อ
Line ID
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
รายละเอียดเพิ่มเติม
Resume / CV
Support file .jpg, .png, .pdf (Maximum 10 MB)
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy